Anasayfa Kurumsal Danışmanlık Proje Danışmanlığı Diğer Hizmetler İletişim
Proje Danışmanlığı
KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı
İşbirliği-Güçbirliği Destek P.
AR-GE, İnovasyon ve E.U.D.P.
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
 
Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
•    KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
•    Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
•    KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ'ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

36 Ay

Proje Süresi

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

150.000 TL

 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
•    Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
•    Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
•    Sarf malzemesi giderleri,
•    Hizmet alım giderleri,
•    Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

Cemalpaşa mah. Bahar Cad. No: 1 Ahmet Seğmen Apt. Zemin Kat No: 1 Seyhan / ADANA
Copyright © 2010 AKSAY Özel Eğitim ve Bilgi Hizmetleri