Anasayfa Kurumsal Danışmanlık Proje Danışmanlığı Diğer Hizmetler İletişim
Proje Danışmanlığı
KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı
İşbirliği-Güçbirliği Destek P.
AR-GE, İnovasyon ve E.U.D.P.
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
 
İşbirliği-Güçbirliği Destek P.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
•    KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek "Ortak Sorunlara Ortak Çözümler" üretilmesi,
•    KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
•    KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
•    Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
•    KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
•    Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
•    Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
•    Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
•    Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
•    Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
•    Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
•    Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
•    Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      
Proje Süresi        6-24 ay (+ 12 ay)
 
Destek Üst Limiti        750.000 TL  [250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)]
 
Proje Destek Oranı        1.ve 2. Bölgelerde %50 
                                        3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Cemalpaşa mah. Bahar Cad. No: 1 Ahmet Seğmen Apt. Zemin Kat No: 1 Seyhan / ADANA
Copyright © 2010 AKSAY Özel Eğitim ve Bilgi Hizmetleri